Adó

Az államhatalom által előírt, meghatározott mértékű befizetés, az állami költségvetés fontos bevételi forrása. Az adózónak befizetései teljesítéséért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár, ezért jelentős mértékben érinti költségeit, kiadásait, adózott jövedelmeit. Az adók emiatt a költségvetési (fiskális) politika alapvető eszközei, amelyek a költségvetési rendbe illeszkednek. Az adók többsége befolyásolja a végtermékek, szolgáltatások, termelési tényezők árait, ezen keresztül a háztartások fogyasztási szerkezetét, a vállalatok által alkalmazott tényezőkombinációkat. A kormány az adókon keresztül képes hatni a magánkiadások, magánkereslet nagyságára. Két alaptípusa különböztethető meg: a közvetlen illetve a közvetett adók. Az adók mértéke függ az adókulcsoktól, amelyek lehetnek progresszívek, lineárisak és degresszívek.

Aláírási címpéldány

Az aláírási címpéldány a szervezetet képviselő tisztségviselők aláírás képének azonosítására szolgál. Ez egy fontos biztosíték arra, hogy más ne járhasson el a szervezet képviseletében, ne vállalhasson a szervezet nevében kötelezettségeket, mint akit a szervezet ezzel személy szerint megbíz. Az aláírási címpéldány elkészítéséhez a bejegyzésre vonatkozó bírósági végzéssel, valamint a létesítő dokumentumokkal fel kell keresni egy közjegyzőt, aki kiállít egy, vagy igény szerint több aláírási címpéldányt azon tisztségviselők aláírásképének azonosítására, akik az egyesületet képviselik (elnök és/vagy titkár, alelnök). Az aláírási címpéldány szükséges a bankszámlanyitáshoz, de a későbbiekben a pályázatok benyújtásánál, támogatási szerződések megkötésénél is szükség lehet rá.

ÁFA

Általános Forgalmi Adó

Magyarországon az áfa egy többfázisú, nettó rendszerű adózási forma, amelynél a termelés és a kereskedelem minden állomásán meg kell fizetni a hozzáadott érték alapján. Azonban az adóterhet a végső felhasználó fogja viselni. Más országok adórendszereiben az áfa lehet egyfázisú is, amikor az adott termékre, vagy szolgáltatásra csak egyszer kell áfát fizetni. Az áfa célja, hogy egy fogyasztással arányos, de versenysemleges közteher jöjjön létre, amely hozzájárul az állami bevételekhez.

Átutalási megbízás

A számlatulajdonos vagy a rendelkezésre jogosult utasítása a hitelintézetnek, pénzösszeg bankszámlájáról az általa megjelölt kedvezményezett bankszámlájára történő átutalására.

Bankszámla

A Polgári Törvénykönyv 529. §-a szerinti bankszámlaszerződés alapján megnyitott bankszámla, továbbá elnevezésétől és pénznemétől függetlenül valamely hitelintézettel szembeni minden olyan pénzkövetelés, amely a hitelintézet és ügyfele közötti szerződésből következően rendeltetésénél fogva a számlatulajdonos fizetési megbízásainak harmadik személyek részére, illetve más bankszámlák javára vagy terhére a fizetési forgalom útján történő teljesítését szolgálja.

Bankszámlaszerződés

A bankszámlaszerződés olyan pénzkezelési szerződés, amelynek elsődleges funkciója a pénzforgalom lebonyolítása. A szerződés alanyai egyrészt a hitelintézet, másrészt pedig a vele szerződést kötő gazdálkodó szervezet, illetve más jogi vagy természetes személy. A szerződés alapján a hitelintézet kötelessége, hogy a számlán lévő pénzt kezelje és nyilvántartsa; a számlatulajdonost a számla egyenlegéről értesítse és a számla terhére adott megbízásokat teljesítse, jogosult ugyanakkor arra, hogy a számlán lévő összeget használja, hasznosítsa. Az így keletkező kamattal/haszonnal szabadon rendelkezik, azzal a szerződés megszűnésekor sem köteles elszámolni. A bank emellett jutalékra, valamint a költségeinek a megtérítésére is igényt tarthat. A belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek pénzforgalmi bankszámlaszerződést kötni, mivel pénzeszközeiket (a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével) bankszámlán kell tartaniuk, pénzforgalmukat pedig bankszámlán kell lebonyolítaniuk.

BGN

Bolgár Leva

Bulgária jelenlegi hivatalos pénzneme.

BULSTAT

A Központi Statisztikai Hivatal neve Bulgáriában.

Cégbejegyzés

A cégalapítás jogi és adminisztrációs feladatainak teljes körű ügyintézése.

Cégjog

Cég- és vállalkozási ügyekhez kapcsolódó hivatalos eljárásokat foglalja össze. Kiemelve: a cégeljárást, cégalapítást, cégváltozást, érintve a végelszámolást, felszámolási-, és csődeljárást. Felsorol jogi adatbázisokat, törvényeket, javasol külföldi cégalapítást, pénzügyi határidő figyelőt, és kitér a cégeket érintő egyéb gazdasági kötelezettségekre is.

CZK

Cseh Korona

Csehország jelenlegi hivatalos pénzneme.

Deviza

Külföldi pénznemre szóló követelés vagy tartozás, arra kiállított csekk vagy utalvány. Nemzetközi elszámolásokra szolgáló fizetési eszköz. A nemzetközi pénzforgalomban a költséges és kockázatos valutaküldés (valuta = külföldi pénznem, készpénz) helyett túlnyomórészt devizával történik a fizetés. Francia eredetű pénzügyi szakszó.

Eladó Kész cégek

Ready Made Companies

Polcon tartott, nem használt cégek, melyek azonnal használatba vehetőek.

Euro

Euró

1999-ben az Európai Unió tagországai (Dánia, az Egyesült Királyság és Svédország kivételével) a tagországok közötti elszámolások bonyolítására bevezették az eurót, mint elszámolási eszközt, amely 2002-től bankjegyként is funkcionál. Az eurót a tizenketteken kívül Andorra, Monaco; San Marino, Vatikán is a kezdettől alkalmazza, 2007-ben Szlovénia, 2008-ban Málta és Ciprus, 2009-ben Szlovákia, majd 2011-ben Észtország is bevezette az eurót.

EOOD

еднолично дружество с ограничена отговорност

Egyszemélyes Korlátolt Felelősségű társasági forma Bulgáriában.

EU Közösségi Adószám

Az EU-ba való belépést követően a közösség országaiban kereskedelmi tevékenységet folytató cégek származási ország nevére utaló adóhatósági azonosító száma, amelyet a számlán fel kell tüntetni.

OOD

дружество с ограничена отговорност

Korlátolt Felelősségű társasági forma Bulgáriában.

GDP

Gross Domestic Product

Bruttó hazai termék, a hozzáadott értékek (value added) összege. Egy ország rezidens egységei által adott időszakben (1 év) előállított végső felhasználásra kerülő anyagi javak (termékek és szolgáltatások) összege. Fogyasztás + magánberuházások + kormányzati vásárlások + nettó export.

GmbH

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Korlátolt Felelősségű Társaság. Társasági forma Ausztriában, Németországban és Svájcban.

GmbH Light

Egyszerűsített Korlátolt Felelősségű Társaság. Társasági forma Ausztriában, Németországban és Svájcban.

GNP

Gross National Product

Bruttó nemzeti termék, újabb terminológia szerint GNI (Gross National Income), azaz bruttó nemzeti jövedelem. Jelentése: az egyes gazdasági szektorok, illetve a külföldről kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, osztalék) egyenlegének az összege.

Kamatláb

Interest rate

A kamat összege és a kölcsönzött pénzösszeg közötti százalékban kifejezett arány, amelyet a meghatározott időszakra - rendszerint egy évre - fizetendő kamat összegével fejeznek ki. A kamatláb tehát azt mutatja, hogy időszakonként a kölcsönösszeg hány százalékát kitevő kamat fizetendő.

KFT

Korlátolt Felelősségű Társaság

A leggyakoribb gazdasági társasági forma Magyarországon, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul és amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően csak saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki.

KG

Kommanditgesellschaft

Betéti Társaság. Társasági forma Ausztriában, Németországban és Svájban.

KSH

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal.

LP

Limited Partnerships

A limited partnership, vagy LP egy olyan társaság, ahol a társaság egy vagy több tagja az üzletvezetéssel foglalkozik míg a társaság többi tagja(i) befektetőként vesznek részt, de az üzletvezetéssel nem foglalkoznak. ellentétben a 'limited' partnerek felelőssége korlátozott.

LLP

Limited Liability Partnerships

A limited liability partnership, vagy LLP egy olyan társulási forma, biztosítja a korlátolt felelősségből származó előnyöket, de meghagyja a tagok számára a Limited Partnership szerkezeti rugalmasságát. Általában véve, az LLP tagja nem felel a többi tag adósságaiért és kötelezettségvállalásaiért.

LLC

Limited Liability Company

Az LLC olyan gazdasági társaság, amely a bejegyzés szerinti honos állami jogszabályok alapján jön létre és amely mentesít a személyes felelősség alól. Az LLC-k kezdenek a legnépszerűbb induló társaságokká válni, mivel igen rugalmas és egyszerűen kezelhető cégek.

LTD

Private Company Limited by Shares

Ez a legáltalánosabb cég típus. A tagjai illetve aláírói (üzletrész tulajdonosok) felelőssége korlátozott (csőd/ felszámolás esetére) az üzletrészük erejéig. A haszon visszaforgatható vagy az üzletrész tulajdonosoknak osztalékként kiadható. A cégnévben a ‘Private’ szó azt jelenti, hogy a társaság magán kézben van, nem bocsát ki nyilvános részesedési lehetőséget. (részvény/ nyilvános tagság)

PLN

Lengyel Zloty

Lengyelország jelenlegi hivatalos pénzneme.

Ptk

Polgári Törvénykönyv

A Polgári törvénykönyv egy polgári jogi kódex, amely a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. Szabályozza a civil és a gazdasági tevékenységeket.

SLP

Scottish Limited Partnerships

Az SLP egy különleges társaság. Bár már egy évszázad óta létezik, az SLP manapság olyan modern üzleti célokra használatos mint például magántőke, magántulajdoni befektetések alapjaként. Ez a cikk az SLP előnyeire fektet hangsúlyt, amely alapján az üzletvezetők, befektetők és a támogatók számára még vonzóbbá teszi a hazai és a nemzetközi befektetéseket.

SKK

Szlovák korona

Szlovákia jelenlegi hivatalos pénzneme.

SPZOO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Lengyel cégforma, amelyben a tagoknak korlátozott felelősségük van. A tagok nem felelnek teljes vagyonukkal a társas vállalkozásukért.

SRL

Societate cu Raspundere Limitata

Korlátolt Felelősségű Társaság cégforma Romániában.

SRO

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Korlátolt Felelősségű Társaság cégforma Szlovákiában és Csehországban.

SZJA

Személyi Jövedelem Adó

Személyi jövedelemadó a magánszemélyek jövedelem alapú adózása.

Székhelyszolgáltatás

Harmadik fél által biztosított hivatalos irodai környezet cégek számára. A törvény különbséget tesz a székhely és a központi ügyintézés helye között. A székhely a társaságnak az a helye, ahol az adminisztratív jellegű tevékenységek folynak, vagyis a bejegyzett iroda. Ezzel szemben a központi ügyintézés helyén történik a döntéshozatal, a cég irányítása, ügyvezetése. Ha a székhely elválik a központi ügyintézés helyétől, ezt a tényt a létesítő okiratban fel kell tüntetni.

Társasági adó

A társasági adó, olyan jövedelemadó, amelyet a tevékenységből származó jövedelem alapján az a belföldi és külföldi illetőségű jogi személy fizet, aki jövedelem és vagyonszerzésre irányuló, vagy ezt eredményező gazdasági tevékenységet folytat.

Törzsbetét

Primary stake

A törzsbetét a tag vagyoni hozzájárulása a gazdasági társaság tőkéjéhez (tőrzstőke). A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, de az egyes törzsbetétek mértéke nem lehet kevesebb százezer forintnál.

Törzstőke

Capital stock

A törzstőke (jegyzett tőke) az a tőkerész, amelyet a tulajdonosok a vállalkozás alapításakor, illetve tőkeemeléskor időbeli korlátozás nélkül bocsátottak a vállalkozás rendelkezésére, hogy abban tagsági jogot, tulajdonosi részesedést szerezzenek, vagy a már meglévőt növeljék.

Valuta

Valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország fizetési forgalmában.